RENUS

Žiť a umrieť mečom...

Čo je vlastne Renus?

O Renuse

 

Renus je vikingský kmeň a jeho zakladateľ je Ragnar Rozkolená Brada. Renus vznikol 11.4.2008 ako rátajú kresťania. Jeho územie je v horách okolo Pezinka zvaných Renus Vardian(v málo používanej reči tohto kmeňa to znamená Rénske vrchy). Najviac sa zdržujeme v nami nazývanom rénskom údolí, Dalgarde a na vŕšku, Cukrmandli, po našom v Hvaldore.

 

e-mail: vardianrenus@gmail.com

 

 
vardianrenus@gmail.com